Hyödyt

Nopeus: Käytössämme on soitto-ohjelma, joka mahdollistaa erittäin nopeat puheluiden yhdistymiset

Tehokkuus: Toteutamme projektit aina asiakaslähtöisesti sekä kykenemme reagoimaan muutoksiin lyhyessäkin ajassa.

Osaavuus: Myyntihenkilökuntamme koulutetaan markkinoitaviin tuotteisiin, joko yhteistyökumppanin toimesta tai sitten erikseen pidettävissä yrityksen sisäisissä koulutuksissa. Käytössämme oleva statistiikka mahdollistaa säännöllisen seurannan yksilötasolla ja sen johdosta voimme pitää ammattitaidon ja laadun korkealla.

Rehellisyys: Toimimme yhteistyökumppaniemme kanssa tehtyjen sopimusten mukaan. Puheluissa teemme tilausvahvistukset aanikuitilla (nauhoitamme), jotta toimeksiantajat voivat tarkistaa mahdolliset epäselvyydet. Kunnia-asiamme on toimia eettisesti sekä telemarkkinointilain mukaan.

Laatu: Loppuasiakkaiden reklamaatioiden määrä on minumaalinen. Tilausvahvistukset nauhoitetaan eli tehdään äänikuitti, jolloin epäselvissä tilanteissa voimme toimittaa nauhat toimeksiantajalle.

Loppuasiakkaiden maksuprosentti on korkea, eli tilausten peruutukset ovat minimaalisia.

Yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä laatuun ja sen valvontaan. Soittojärjestelmä mahdollistaa puheluiden valvonnan koulutuksen sekä ohjauksen kannalta.

Raportointi: Ainutlaatuisen soittojärjestelmän ansiosta saamme monipuolisen raportoinnin päivittäin: statistiikka kohderyhmittäin, pull %, tehokkuus %, tuotemenekki per yhteydenotot, käytetty aika sekä muut tarvittavat tiedot.